Próbuję uzyskać dane, które pasują do mojego czasu, przechodzę na teraz czas jako łańcuch, ale daje błąd,

Oto mój kod

$final_trade = FinalTrade::where('user_id', $user_id)
    ->where(Carbon::parse('created_at')->format('h:i:s'), '9.30.00')
    ->first();

Oto błąd,

DateTime::__construct(): Failed to parse time string (created_at) at position 0 (c): The timezone could not be found in the database
0
Muhammad Arslan 2 czerwiec 2018, 13:07

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć whereTime bezpośrednio bez parsowania,

$final_trade = FinalTrade::where('user_id', $user_id)
        ->whereTime('created_at', '=', '9:30:00')
        ->first();
1
arun 2 czerwiec 2018, 10:18

Pierwsze pole w metodzie, gdzie musi być nazwą pola tabeli

$final_trade = FinalTrade::where('user_id', $user_id)
    ->where('created_at', '9.30.00')
    ->first();

Przeczytaj ten Lavel Query Builder

1
coding-scripting 2 czerwiec 2018, 10:12

Musisz przejść datę w analizie nie string https://carbon.nesbot.com/docs/. Przeczytaj dokumenty

0
paudel 2 czerwiec 2018, 10:12