Chcę kliknąć przycisk logowania. Który atrybut należy użyć do kliknięcia przycisku logowania? Jestem nowy do sterownika Selenium Web. Nie mogę znaleźć tekstu linku, identyfikatora, nazwy klasy, nazwy. Nie jestem w stanie znaleźć selektora XPATH lub CSS. Proszę mnie porady z kodem. Obraz jest Tutaj

-2
Abhishek 1 czerwiec 2018, 21:48

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć XPath, który jest

.//*[@id='main-menu']/ul/li[8]/a

Lub selektor CSS, który jest

.login
0
Prany 2 czerwiec 2018, 13:26

Aby kliknąć element z tekstem jako login w obrębie adresu URL https://phptravels.com/404/ Możesz użyć jednej z Strategie lokalizatora:

 • CssSelector:

  "a.login[href='http://phptravels.org']>span"
  
 • XPath:

  "//a[@class='login' and @href='http://phptravels.org']/span[contains(.,'LOGIN')]"
  //or
  "//a[@class='login' and @href='http://phptravels.org']/span[contains(.,'Login')]"
  
0
DebanjanB 1 czerwiec 2018, 19:32

Masz wiele opcji, wystarczy unikać używania XPath od czasu jego przesadnika

li.user-login>a.login>span

Lub

a.login>span

Lub xpath.

.//a[@class='login']/span[text()='Login']
0
nilesh 1 czerwiec 2018, 23:52