Próbuję utworzyć podstawową aplikację za pomocą nawigacji 5 i natywnej bazie . Ale wydaje się, że reakcja nawigacji nadpisuje natywną bazę. Treść nie powoduje prostego tekstu.

enter image description here

/**
 * @format
 */
import React from 'react';
import 'react-native-gesture-handler';
import { AppRegistry } from 'react-native';
import NavigationInitializer from './route/NavigationSetup';
import { name as appName } from './app.json';
import { LogBox } from 'react-native';
import { Root, Container, Content, Header, Text, Footer } from 'native-base';
LogBox.ignoreAllLogs(); // remove unnecessary warnings
// This is useful when there's a noisy warning that cannot be fixed, like those in a third-party dependency.

// AppRegistry.registerComponent(appName, () => NavigationInitializer);


AppRegistry.registerComponent(appName, () => () =>
  <Container>
    <Header>
      <Text style={{ color: "black" }}>
        HEADER
      </Text>
    </Header>
    <Content style={{ backgroundColor: "red" }}>
      <Text style={{ color: "black" }}>
        This is Content Section
      </Text>
    </Content>
    <Footer>
      <Text style={{ color: "black" }}>
        This is Footer Section
      </Text>
    </Footer>
  </Container>
);
0
Piyush 27 lipiec 2020, 07:39

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ok. Rozwiązałem go poprzez aktualizację reagowania rodzimej i rodzimej bazy.

https://github.com/geekyants/nativeBase/issues/3204#issuecomment-667596807.

0
Piyush 2 sierpień 2020, 18:21