Używam biblioteki komponentów nawigacyjnych dla mojej szuflady nawigacyjnej. Chcę jeden przedmiot w tej szufladzie, aby połączyć się z zewnętrzną stroną internetową. Dokumentacja oficjalna nie mówi niczego o linkach zewnętrznych. Jak to wdrożyć?

Mogę stworzyć tymczasowy fragment i przejść do tego najpierw, ale to rozwiązanie nie jest moim zdaniem bardzo eleganckim.

0
user123456789 3 sierpień 2020, 01:24

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Linia

NavigationUI.setupWithNavController(navigationView, navController);

Wewnętrznie połączenia setNavigationItemSelectedListener Aby połączyć miejsca docelowe do elementów menu - W ten sposób uruchomiony jest nowy cel po kliknięciu elementu menu. Nawigacja obsługuje miejsca docelowe <activity>, umożliwiając rozpoczęcie aktywności przy kliknięciu elementu menu. Dodasz miejsce docelowe aktywności na wykresie, który używa tego samego identyfikatora jako elementu menu:

<activity
  android:id="@+id/nav_login_activity"
  app:action="android.intent.action.VIEW"
  app:data="https://www.your_url_here.com"/>

Następnie domyślnie setupWithNavController wywołuje dla Ciebie startActivity.

2
ianhanniballake 2 sierpień 2020, 22:38