Chciałem stworzyć bazę danych moich danych, które zostały zapisane w plikach. W przypadku tego używałem obsługi plików do odczytu danych z zapisanych plików i wprowadzania do tabeli mojej bazy danych. Ale pokazuje poniższy błąd.

Czy jest to właściwy sposób przełączenia opcji przechowywania danych z plików do bazy danych.

Wystąpił błąd podany poniżej -:

Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/sarth/AppData/Roaming/JetBrains/PyCharmCE2020.1/scratches/scratch_2.py", line 61, in <module>
  indatabase()

 File "C:/Users/sarth/AppData/Roaming/JetBrains/PyCharmCE2020.1/scratches/scratch_2.py", line 54, in indatabase
  cur.execute ("SELECT * FROM PETROL")

 File "C:\Users\sarth\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\mysql\connector\cursor.py", line 566, in execute
  self._handle_result(self._connection.cmd_query(stmt))

 File "C:\Users\sarth\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\mysql\connector\connection.py", line 537, in cmd_query
  result = self._handle_result(self._send_cmd(ServerCmd.QUERY, query))

 File "C:\Users\sarth\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\mysql\connector\connection.py", line 436, in _handle_result
  raise errors.get_exception(packet)

mysql.connector.errors.ProgrammingError: 1146 (42S02): Table 'pump.petrol' doesn't exist
Failed to create table in MySQL: 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AMOUNT FLOAT ,QUANTITY FLOAT ,Year VARCHAR(10) ,Date DATE' at line 1

Jest to kod, który odczytuje dane z plików, a następnie wejść w bazie danych.

import pickle
def indatabase() :
  # FOR PETROL
  import mysql.connector


  try :
    conn = mysql.connector.connect (host='localhost' ,database='PUMP' ,user='asdad' ,
    password='11234567')

    cur = conn.cursor ( )
    cur.execute ("DROP TABLE IF EXISTS PETROL")
    cur.execute ("CREATE TABLE PETROL ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
    AMOUNT FLOAT ,QUANTITY FLOAT ,Year VARCHAR(10) ,Date DATE")
    fp1 = open ("D:/Python/petrol/pdate/pdate.txt" , "rb+")
    while True:
      try :
        pdate = pickle.load (fp1)
        cur.execute ("INSERT INTO PETROL Date VALUES(?)" , (pdate))
      except EOFError :
        fp1.close()
    fp3 = open ("D:/Python/petrol/pyear/pyear.txt" , "rb+")
    while True:
      try :
        pyear = pickle.load (fp3)
        cur.execute ("INSET INTO PETROL Year VALUES(?)" , (pyear))
      except EOFError :
        fp3.close()
    fp4=open ("D:/Python/petrol/petrolamt/petrolamt.txt" , "rb+")
    while True:
      try :
        pamt = pickle.load (fp4)
        cur.execute ("INSERT INTO PETROL Amount VALUES(?)" , (pamt))
      except EOFError :
        fp4.close()

    fp5 = open ("D:/Python/petrol/petrolqty/petrolqty.txt" , "rb+")
    while True:
      try :
        pqty = pickle.load (fp5)
        cur.execute ("INSERT INTO PETROL Quantity VALUES(?)" , (pqty))
      except EOFError :
        fp5.close()
    conn.commit ( )

  except mysql.connector.Error as error :
    print ("Failed to create table in MySQL: {}".format (error))
  finally :
    if (conn.is_connected ( )) :
      cur.execute ("SELECT * FROM PETROL")
      for i in cur :
        print (i)
      cur.close ( )
      conn.close ( )
      print ("MySQL connection is closed")

indatabase()

0
Sarthak Kashyap 21 lipiec 2020, 12:06

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Na tej linii

CREATE TABLE PETROL...

Brakuje Ci nawiasów zamykających po Date DATE

0
Chris Curvey 21 lipiec 2020, 13:24