Zainstalowałem najnowszą wersję DBUP w wersji 4.4.0 z Nuget i podążałem za krokami opisanymi w Dokumentach

https://dbup.readthedoc.io/en/latest/

Używam bazy danych MySQL i stworzyłem nowy projekt konsoli rdzeniowej .NET.

 • Nie ma jeszcze obecnej bazy danych. Usunąłem to

 • Zainstalowałem pakiet DBUP i DBUP-MySQL

 • Skopiowałem przykładowy kod z dokumentów i trochę go zmodyfikował

   static void Main(string[] args)
   {
     var connectionString = "Server=localhost;Port=3306;Database=my_database;Uid=root;Pwd=admin;";
  
     EnsureDatabase.For.MySqlDatabase(connectionString);
  
     var upgrader = DeployChanges.To
         .MySqlDatabase(connectionString)
         .WithScriptsEmbeddedInAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly())
         .Build();
  
     var result = upgrader.PerformUpgrade();
  
     if (!result.Successful)
     {
       throw result.Error;
     }
   }
  
 • Stworzyłem nowy plik .SQL w tym projekcie i nazywa go 1595961596-ITION_Script.sql i zdefiniowałem go jako wbudowany zasób

.

DROP DATABASE IF EXISTS `my_database`;
CREATE DATABASE `my_database`;
 • Podczas uruchamiania projektu {X0}} zwraca fałszywe i rzuca ten błąd

Tabela "My_DataBase.schawersions" nie istnieje

Myślałem, że automatycznie generuje schemaversions? Czy ktoś wie, jak to naprawić?


Jeśli to pomoże: używam Linuksa z MariaDb. Próbowałem też stworzyć ten stół na własną rękę

https://dbup.readthedocs.io/pl/latest/more-info/journing/

.JournalToSqlTable("my_database", "schemaversions")

Ale potem dostaję ten błąd

Mysql.data.mysqlClient.mysqlexception: Masz błąd w składni SQL; Zaznacz instrukcję, która odpowiada wersji serwera MariaDB dla właściwej składni do użycia w pobliżu "[My_DataBase]. [Schemaversions] ([ID] Int tożsamość (1,1) Nie ma ograniczenia NULL" w linii 1

2
Question3r 2 sierpień 2020, 23:52

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Schemery stołowe zostały dodane prawidłowo, ale problem polega na tym, że upuściłeś bazę danych w początkowym skrypcie. DBUP nie dodaje go ponownie.

2
Dharman 5 sierpień 2020, 11:33

Fwiw, przyjechałem tutaj, ponieważ widziałem ten błąd ... z wyjątkiem mojego przypadku, wydaje się być związane z tym starego błędu jakoś: https://github.com/dbup/dbup/issues/188. Inny schemat miał już tabelę schemaversions.

0
Mauricio Morales 11 marzec 2021, 16:41