Uzyskam komentarz liczyć, zapytanie o długość danych dokumentów z DB. Przed uzyskaniem liczby dokumentów zajmie to czas na załadowanie, albo odświeżam aplikację, albo ponownie uruchomić aplikację. Chciałem zliczyć się do aktualizacji komentarza po dodaniu komentarza do DB Like Stream Builder.

To właśnie zrobiłem do tej pory

 getCommentCount() async {
  QuerySnapshot snapshot = await commentsRef
    .document(widget.postId)
    .collection('comments')
    .getDocuments();
  if (!mounted) {
   return;
  }
  setState(() {
   commentCount = snapshot.documents.length;
  });
 }
0
PrinceJ 31 lipiec 2020, 03:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz dodać słuchacza, aby uzyskać zmiany w czasie rzeczywistym.

QuerySnapshot snapshot = await commentRef.document(widget.potId).collection('comments')
.snapshot().listen((val)=>{
if(mounted){ setState((){ commentCount= val.documents.length;}) } })

Możesz nazwać to w initState

1
Habib Mhamadi 31 lipiec 2020, 02:52