Mam problemy z następującym zmianami liquibase

- changeSet:
id: 25
author: My_User
comment: "some comment"
objectQuotingStrategy: LEGACY
runAlways: true
changes:
- sql:
  dbms: oracle
  endDelimiter: ;
  splitStatements: true
  sql: execute DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE ('ALL', 'MY_SCHEMA.Q_ARCHIVECUST_REQUESTS', 'my_role')
  stripComments: true

Kiedy go uruchomię, otrzymuję następujący błąd

20:56:25.190 DEBUG [liquibase.changelog.ChangeSet]: Reading ChangeSet: common.yaml::25::My_User
20:56:25.191 DEBUG [liquibase.database.core.OracleDatabase]: Executing Statement: execute DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE ('ALL', 'MY_SCHEMA.Q_ARCHIVECUST_REQUESTS', 'my_role')
20:56:25.191 INFO [liquibase.executor.jvm.JdbcExecutor]: execute DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE ('ALL', 'MY_SCHEMA.Q_ARCHIVECUST_REQUESTS', 'my_role')
20:56:25.329 ERROR [liquibase.changelog.ChangeSet]: Change Set common.yaml::25::My_User failed. Error: ORA-00900: invalid SQL statement
 [Failed SQL: (900) execute DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE ('ALL', 'MY_SCHEMA.Q_ARCHIVECUST_REQUESTS', 'my_role')]

Mogę uruchomić oświadczenie znaleźć w programistom SQL.

Byłbym wdzięczny za poradę

0
Tormod Macleod 13 lipiec 2020, 23:11

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wdrożenie Liquibase, którego używam jest oparte na XML, a fragment kodu prezentacji wyglądałoby coś takiego jak następujące; Zadzwoń zamiast wykonać.

...
<changeSet id="Umpity-Fratz-01" author="Myself">
  <sql splitStatements="true" stripComments="false">
    <![CDATA[
      CALL Owner.Procedure(p_Parameter_01 => 'xyz');
    ]]>
  </sql>  
</changeSet>
....
0
Stilgar 20 lipiec 2020, 12:02