Mam problem, że mój przycisk Usuń (żółty) działa idealnie na wstępnie załadowanych elementów biblioteki książki, ale nie jest na nowym wpisie, kiedy dodam książkę i chcesz go usunąć ... Chcę, żebyś zapytał, co też chcesz Byłoby to najłatwiejszy sposób usuwania książek także z tablicy mylibrary ... dzięki.

Załączam tutaj mój kod. Wszelka pomoc zostanie doceniona. Z góry dziękuję.

//DOM
const bookForm = document.querySelector(".book-form");

// Calling a form when clicking on add book button
function openNav() {
 document.getElementById("myNav").style.height = "100%";
 console.log("dsafsa");
}

function closeNav() {
 document.getElementById("myNav").style.height = "0%";
}

// where the books will be saved...
let myLibrary = [{
  title: "Harry Potter - and the Philosopher's Stone",
  author: "J. K. Rowling",
  pages: 223,
  readStatus: "no",
 },
 {
  title: "The Hobbit",
  author: "J.R.R. Tolkien",
  pages: 304,
  readStatus: "yes",
 },
];

// book object
function Book(title, author, pages, readStatus) {
 (this.title = title),
 (this.author = author),
 (this.pages = pages),
 (this.readStatus = readStatus);
}

let i = "";
// render the book on page load...
function render() {
 const books = myLibrary;
 books.forEach((book) => {
  addNewBookUI(book);
 });
}
render();

document.querySelector(".book-form").addEventListener("submit", (e) => {
 // prevent actual submit
 e.preventDefault();

 // get values
 const title = document.querySelector("#title").value;
 const author = document.querySelector("#author").value;
 const pages = document.querySelector("#pages").value;
 const readStatus = document.querySelector('input[name="yes_no"]:checked')
  .value;
 // prevent empty fields ...

 if (title === "" || author === "" || pages === "0") {
  alert("Missing data");
 } else {
  const book = new Book(title, author, pages, readStatus);
  myLibrary.push(book);
  addNewBookUI(book);
  clearFormFields()
 }
});

function addNewBookUI(book) {
 if (book.readStatus === "yes") {
  i = "checked";
 } else {
  i = "";
 }
 const main = document.querySelector(".main");
 const bookCard = document.createElement("div");
 bookCard.classList.add("book-card");
 bookCard.innerHTML = `<div class="delete_button"><button class="delete btn"><i class="fa fa-trash">
    </i></button></div><div class="title">${book.title}</div><div class="author">${book.author}
    </div><div class="pages">${book.pages}</div><div class="read_status">Read: <input type="checkbox" id="yes" name="readstatus" value="yes" ${i}> 
    </div>`;
 main.appendChild(bookCard);
}

// clear form fields after submit 
function clearFormFields() {
 const myForm = document.getElementById("myForm");
 myForm.reset();
}

// Add event listener to all deleteButton 
const deleteButton = document.querySelectorAll(".delete");

// deletes book UI;
deleteButton.forEach((el) => {
 el.addEventListener("click", function () {
  el.parentElement.parentElement.remove()
  console.log("sas")
 })
})
*,
*::before,
*::after {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: 'Roboto', sans-serif;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

header {
 color: #ffffff;
 display: flex;
 font-size: 1.4rem;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 background-color: #155999;
 border-bottom: #172f4f solid 10px;
}

.logo {
 margin-left: 10px;
}

header button {
 background-color: #183153;
 border: none;
 text-align: left;
 font-size: 0.9rem;
 border-radius: 5px;
 color: #ffffff;
 padding: 10px 50px;
 margin-right: 10px;
 cursor: pointer;
}

.plus-sign {
 padding-right: 7px;
}

.main {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: #183153;
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: flex-start;
}

.book-card {
 text-align: center;
 font-weight: 1000;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: space-evenly;
 width: 250px;
 height: 350px;
 border-radius: 10px;
 background-color: #155999;
 margin-left: 20px;
 margin-top: 10px;
 color: #ffffff;
 border: #172f4f solid 8px;
 line-height: 30px;
 position: relative;
 padding-left: 7px;
 padding-right: 7px;
 box-shadow: 10px 4px 22px -5px rgba(21, 89, 153, 1);
}

.overlay {
 height: 0%;
 width: 100%;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: rgb(21, 89, 153);
 background-color: rgba(21, 89, 153, 0.7);
 overflow-y: hidden;
 transition: 0.5s;
}

.overlay-content {
 position: relative;
 top: 25%;
 width: 100%;
 text-align: center;
 margin-top: 30px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 font-size: 30px;
}

.overlay a {
 padding: 8px;
 text-decoration: none;
 font-size: 36px;
 color: #ffffff;
 display: block;
 transition: 0.3s;
}

.overlay a:hover,
.overlay a:focus {
 color: #c3c6d1;
}

.overlay .closebtn {
 position: absolute;
 top: 20px;
 right: 45px;
 font-size: 60px;
}

@media screen and (max-height: 450px) {
 .overlay {
  overflow-y: auto;
 }
 .overlay a {
  font-size: 20px
 }
 .overlay .closebtn {
  font-size: 40px;
  top: 15px;
  right: 35px;
 }
}

.book-card div {
 margin-top: 15px;
}


/* Style buttons */

.btn {
 background-color: #ffd43b;
 /* Blue background */
 border: none;
 /* Remove borders */
 color: red;
 /* White text */
 padding: 12px 16px;
 /* Some padding */
 font-size: 16px;
 /* Set a font size */
 cursor: pointer;
 /* Mouse pointer on hover */
 border-radius: 50%;
 position: absolute;
 top: -20px;
 right: -15px;
}


/* Darker background on mouse-over */

.btn:hover {
 background-color: #183153;
}

.delete_button {
 top: 0;
 right: 0;
}

form div {
 margin-top: 15px;
 font-family: 'Roboto', sans-serif;
 color: white;
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 margin-bottom: 10px;
}

.radiobutton {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}

.form-flex {
 display: flex;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
}

.form-flex input {
 width: 50%;
 border-radius: 5px;
 height: 30px;
 margin-top: 5px
}

.form-flex input::placeholder {
 text-align: center;
}

input[type=submit] {
 background-color: #183153;
 border: none;
 text-align: left;
 font-size: 0.9rem;
 border-radius: 5px;
 color: #ffffff;
 padding: 10px 50px;
 margin-top: -30px;
 cursor: pointer;
}

.radiobutton p {
 margin-top: 10px;
 margin-bottom: 30px;
}

.flexbuttons {
 display: flex;
 margin-top: -50px;
 margin-bottom: -25px;
}

input[type="text"] {
 font-size: 24px;
 text-align: center;
}
<!-- The overlay -->
<div id="myNav" class="overlay">
 <!-- Button to close the overlay navigation -->
 <a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">&times;</a>
 <!-- Overlay content -->
 <div class="overlay-content">
  <form id="myForm" class="book-form">
   <div class="form-flex">
    <label for="title">Book name:</label>
    <input type="text" id="title" name="title" placeholder="Book name...">
   </div>
   <div class="form-flex">
    <label for="author">Book author:</label>
    <input type="text" id="author" name="author" placeholder="Book author...">
   </div >
   <div class="form-flex">
    <label for="pages">Pages:</label>
    <input type="number" id="pages" placeholder="0" name="pages">
   </div>
   <div class="radiobutton">
    <p>Have you read a book?</p>
    <div class="flexbuttons">
     <div>
      <p><input type="radio" id="huey" name="yes_no" value="yes" checked>
       <label for="huey">yes</label>
      </p>
     </div>
     <div>
      <p><input type="radio" id="no" name="yes_no" value="no">
       <label for="dewey">no</label>
      </p>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div><input type="submit" value="Add Book"></div>
  </form>
 </div>
 </form>
</div>
</div>
</div>
<header>
 <div class="logo">
  <h1><i class="fa fa-book" aria-hidden="true"></i>
   </i>Library
  </h1>
 </div>
 <div class="button">
  <button onclick="openNav()" class="add-book">
  <i class="fa fa-plus plus-sign"></i>
  Add book</button>
 </div>
</header>
<div class="main">
</div>
<script src="./index.js" defer></script>
<script src="https://use.fontawesome.com/30a34909cc.js"></script>
0
Žiga Grošelj 3 sierpień 2020, 20:14

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Przypisywałeś zdarzenie click w czasie ładowania do wszystkich istniejących przycisków z class=="delete". Naturalnie nie obejmuje tych, których można dodać dynamicznie na późniejszym etapie.

Jeśli chcesz, przyciski wszystkie " ):

// Add event listener to all current and future deleteButtons
document.querySelector('.main').onclick=ev=>{
 let el= ev.target.classList.contains('fa-trash')? ev.target.parentElement : ev.target.classList.contains('delete') ? ev.target : false;
 if (el) {
  let card=el.parentElement.parentElement; // book-card DOM element
  // remove myLibrary array-element here:
  myLibrary.splice( [...card.parentElement.children].indexOf(card) ,1);
  console.log(myLibrary)
  // remove card DOM element:
  card.remove()
 }
}

Spowoduje to powiązanie Click Event Display do .main DIV i będzie reagować tylko wtedy, gdy kliknięty element ma class=='fa-trash' lub class=='delete'. W pierwszym przypadku "przesunie się" jeden poziom (przypisać element macierzysty, i. Np. Przycisk do el), w przeciwnym razie kliknięty element jest sam przycisk. Jeśli nie znaleziono żadnej z tych klas, el staje się false i nic się nie dzieje. W przeciwnym razie usunięto "dziadek" {X6}} z `el.parentelement.PareENElement.Remove () '.

I prosimy o wypróbuj MCVE mały mniejszy Następnym razem, ponieważ nie ma zabawy w obsłudze tej ilości kodu w małym oknie fragmentu stackoverflow! Prawdziwy MCVE otrzyma więcej i szybsze odpowiedzi!

Poniżej znajduje się fragment roboczy, sprawdź to:

//DOM
const bookForm = document.querySelector(".book-form");

// Calling a form when clicking on add book button
function openNav() {
 document.getElementById("myNav").style.height = "100%";
 console.log("dsafsa");
}

function closeNav() {
 document.getElementById("myNav").style.height = "0%";
}

// where the books will be saved...
let myLibrary = [
 {
  title: "Harry Potter - and the Philosopher's Stone",
  author: "J. K. Rowling",
  pages: 223,
  readStatus: "no",
 },
 {
  title: "The Hobbit",
  author: "J.R.R. Tolkien",
  pages: 304,
  readStatus: "yes",
 },
];

// book object
function Book(title, author, pages, readStatus) {
 (this.title = title),
  (this.author = author),
  (this.pages = pages),
  (this.readStatus = readStatus);
}

let i = "";
// render the book on page load...
function render() {
 const books = myLibrary;
 books.forEach((book) => {
  addNewBookUI(book);
 });
}
render();

document.querySelector(".book-form").addEventListener("submit", (e) => {
 // prevent actual submit
 e.preventDefault();

 // get values
 const title = document.querySelector("#title").value;
 const author = document.querySelector("#author").value;
 const pages = document.querySelector("#pages").value;
 const readStatus = document.querySelector('input[name="yes_no"]:checked')
  .value;
 // prevent empty fields ...

 if (title === "" || author === "" || pages === "0") {
  alert("Missing data");
 } else {
  const book = new Book(title, author, pages, readStatus);
  myLibrary.push(book);
  addNewBookUI(book);
  clearFormFields()
 }
});

function addNewBookUI(book) {
 if (book.readStatus === "yes") {
  i = "checked";
 } else {
  i = "";
 }
 const main = document.querySelector(".main");
 const bookCard = document.createElement("div");
 bookCard.classList.add("book-card");
 bookCard.innerHTML = `<div class="delete_button"><button class="delete btn"><i class="fa fa-trash">
    </i></button></div><div class="title">${book.title}</div><div class="author">${book.author}
    </div><div class="pages">${book.pages}</div><div class="read_status">Read: <input type="checkbox" id="yes" name="readstatus" value="yes" ${i}> 
    </div>`;
 main.appendChild(bookCard);
}

// clear form fields after submit 
function clearFormFields() {
 const myForm = document.getElementById("myForm");
 myForm.reset();
}

// Add event listener to all deleteButton 
document.querySelector('.main').onclick=ev=>{
 let el= ev.target.classList.contains('fa-trash')? ev.target.parentElement : ev.target.classList.contains('delete') ? ev.target : false;
 if (el) {
  let card=el.parentElement.parentElement;
  myLibrary.splice( [...card.parentElement.children].indexOf(card) ,1);
  console.log(myLibrary)
  card.remove()
 }
}
*, *::before, *::after { 
   box-sizing: border-box; 
}

body {
  
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header {
  color: #ffffff;
  display: flex;
  font-size: 1.4rem;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background-color:#155999;
  border-bottom: #172f4f solid 10px;
}

.logo {
  margin-left: 10px;
}


header button {
  background-color: #183153;
  border: none;
  text-align: left;
  font-size: 0.9rem;
  border-radius: 5px;
  color: #ffffff;
  padding: 10px 50px;
  margin-right: 10px;
  cursor: pointer;
}

.plus-sign {
  padding-right: 7px;
}

.main {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: #183153;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: flex-start;
  
}.book-card {
  text-align: center;
  font-weight: 1000;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-evenly;
  width: 250px;
  height: 350px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #155999;
  margin-left: 20px;
  margin-top:10px;
  color: #ffffff; 
  border: #172f4f solid 8px;
  line-height: 30px;
  position: relative;
  padding-left: 7px;
  padding-right: 7px;
  box-shadow: 10px 4px 22px -5px rgba(21,89,153,1);
}


.overlay {
 height: 0%;
 width: 100%;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: rgb(21,89,153);
 background-color: rgba(21,89,153,0.7);
 overflow-y: hidden;
 transition: 0.5s;
 
}

.overlay-content {
 position: relative;
 top: 25%;
 width: 100%;
 text-align: center;
 margin-top: 30px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 font-size: 30px;
}

.overlay a {
 padding: 8px;
 text-decoration: none;
 font-size: 36px;
 color: #ffffff;
 display: block;
 transition: 0.3s;
}

.overlay a:hover, .overlay a:focus {
 color: #c3c6d1;
}

.overlay .closebtn {
 position: absolute;
 top: 20px;
 right: 45px;
 font-size: 60px;
}

@media screen and (max-height: 450px) {
 .overlay {overflow-y: auto;}
 .overlay a {font-size: 20px}
 .overlay .closebtn {
 font-size: 40px;
 top: 15px;
 right: 35px;
 }
} 

.book-card div {
  margin-top:15px;
}

 /* Style buttons */
 .btn {
  background-color: #ffd43b; /* Blue background */
  border: none; /* Remove borders */
  color: red; /* White text */
  padding: 12px 16px; /* Some padding */
  font-size: 16px; /* Set a font size */
  cursor: pointer; /* Mouse pointer on hover */
  border-radius: 50%;
  position:absolute; 
  top:-20px; 
  right:-15px;

 }
 
 /* Darker background on mouse-over */
 .btn:hover {
  background-color: #183153;
  
 } 

 .delete_button {
   
   top:0;
   right:0;
   
 }

 form div {
  margin-top: 15px;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  color:white;
  font-weight: bold;
  font-size: 30px;
  margin-bottom: 10px;
 }

 .radiobutton {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
 }

 .form-flex {
  display: flex;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
 }
 
.form-flex input {
 width: 50%;
 border-radius: 5px;
 height: 30px;
 margin-top: 5px
}

.form-flex input::placeholder {
 text-align: center;

}

input[type=submit] {
 background-color: #183153;
  border: none;
  text-align: left;
  font-size: 0.9rem;
  border-radius: 5px;
  color: #ffffff;
  padding: 10px 50px;
  margin-top: -30px;
  cursor: pointer;

}

.radiobutton p {
 margin-top:10px;
 margin-bottom: 30px; 
}

.flexbuttons {
 display: flex;
 margin-top: -50px;
 margin-bottom: -25px;
}

input[type="text"]
{
  font-size:24px;
  text-align: center;
}
JS:

//DOM
const bookForm = document.querySelector(".book-form");
<!-- The overlay -->
  <div id="myNav" class="overlay">
  
    <!-- Button to close the overlay navigation -->
    <a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">&times;</a>
    
    <!-- Overlay content -->
    <div class="overlay-content">
      <form id="myForm" class="book-form">
        <div class="form-flex">
          <label for="title">Book name:</label>
          <input type="text" id="title" name="title" placeholder="Book name...">
        </div>
        <div class="form-flex">
          <label for="author">Book author:</label>
          <input type="text" id="author" name="author" placeholder="Book author...">
        </div >
        <div class="form-flex">
          <label for="pages">Pages:</label>
          <input type="number" id="pages" placeholder="0" name="pages">
    
        </div>
    
        <div class="radiobutton">
          <p>Have you read a book?</p>
          <div class="flexbuttons">
            <div><p><input type="radio" id="huey" name="yes_no" value="yes" checked>
              <label for="huey">yes</label></p>
              
            </div>
            
            <div><p><input type="radio" id="no" name="yes_no" value="no">
              <label for="dewey">no</label></p>
              
            </div>
          </div>
          
        </div>
    
        <div><input type="submit" value="Add Book"></div>
    
      </form>
    </div>
      
    
     </form>
     </div>
    </div>
 
 </div>
  
  <header>
    <div class="logo">
      <h1><i class="fa fa-book" aria-hidden="true"></i>
      </i>Library</h1>
    </div>
    <div class="button">
      
      <button onclick="openNav()" class="add-book">
        <i class="fa fa-plus plus-sign"></i>
        Add book</button>
    </div>
  </header>
  
  <div class="main">
    
    
  </div>

  <script src="./index.js" defer></script>
  <script src="https://use.fontawesome.com/30a34909cc.js"></script>
1
cars10m 3 sierpień 2020, 19:59