Poniedziałek 27 lipca 2020, doskonale prowadzę moduł Pytube, ale po pewnym dniu później jego kod już nie działa. Jest to zbyt wiele wartości, aby rozpakować (oczekiwany 2)

from pytube import YouTube
url = input ("Entry url : ")
yt = YouTube(url)
captions = yt.captions.get_by_language_code('en')
all = captions.generate_srt_captions()
print(all)

Czy ktoś to wie? Lub inne moduły, które wyodrębniają napisy YouTube?

5
Abhijit Mondal 28 lipiec 2020, 13:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Here jest rozwiązaniem.

W pliku: pytube/cipher.py, zamiast:

r'\b(?P<sig>[a-zA-Z0-9$]{2})\s*=\s*function\(\s*a\s*\)\s*{\s*a\s*=\s*a\.split\(\s*""\s*\)'

Posługiwać się:

r'(?:\b|[^a-zA-Z0-9$])(?P<sig>[a-zA-Z0-9$]{2})\s*=\s*function\(\s*a\s*\)\s*{\s*a\s*=\s*a\.split\(\s*""\s*\)'
3
user14010779 28 lipiec 2020, 17:58