Muszę przeglądać, w dużym projekcie podklasy danej klasy A wdrażając konkretny interfejs B.

Czy istnieje w Eclipse w jakikolwiek sposób do filtrowania hierarchii podklasów z A do tylko tych, którzy wdrażają interfejs B lub do filtrów hierarchii klas wdrażających interfejs B do podklasów klasy A?

4
Majka 24 marzec 2021, 15:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć wyszukiwania Java w dwóch krokach:

Zakładając podklasy C1 i C3 A Implement B, ale C2 nie:

W pierwszym kroku wybierz klasę A i wyszukaj wszystkie podklasy z użyciem wyszukiwania Java (Szukaj-& GT; Java ...) z implementacjami opcji:

enter image description here

Następnie pojawia się widok wyszukiwania i widzimy wszystkie podklasy o:

enter image description here

Wybierz je i naciśnij "Search- & GT; Java ...". Teraz możemy wyszukać w tym wyborze dla implementacji B.

enter image description here

Daje nam nas podklasy A, które implementuje B:

enter image description here

2
donttrythat 25 marzec 2021, 08:56