Mam rurociągów Azure, który wygląda jak:

trigger:
- master

pr:
- azure-pipelines-test

steps:
- script: echo "Build Sourcebranch $BUILD_SOURCEBRANCH"
  displayName: Sourcebranch echo.

- script: tree
  displayName: tree

Kiedy dodam do gałęzi, który ma otwarty prośbę o azure-pipelines-test z azure-pipelines-pr-test, otrzymuję SourceBranch = refs/heads/azure-pipelines-pr-test, który jest tylko głową oddziału źródłowego .

Miałem również modyfikacje azure-pipelines-test (dodano pusty plik), które nie są w azure-pipelines-pr-test. Te modyfikacje nie pojawiają się, gdy robię tree w rurociągu.

W dokumentacji Azure-Pipelines na żądanie pull, mówi, że istnieje połączenie merytoryczne między dwoma gałęziami w żądaniu wyciągania, który jest używany do prowadzenia rurociągu ... ale to nie wydaje się być tym, co się dzieje.

Czy robię coś źle?

0
Andrew Spott 30 lipiec 2020, 23:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

czy robię coś źle?

Nie robisz źle, zamiast tego myślę, że coś jest nie tak z procesem trigger+checkout.

Postaciowałem ten sam problem po mojej stronie i zgłosiłem ten problem w naszym forum głosu użytkownika. Możesz go śledzić, aby uzyskać powiadomienia, jeśli istnieje jakaś aktualizacja z zespołu produktu.

1
Lance Li-MSFT 31 lipiec 2020, 09:49