Muszę wyprodukować nową kolumnę, która sprawdza dopasowania w kolumnach M1, M2, na ID i zwraca znak, w zależności od stanu dopasowania. Tak więc, dla każdego ID, jeśli M1, M2 mecz wartości, zwróć "A", jeśli M1 = "Nie", zwróć "B", a jeśli m2 = "nie", powrót "C". Przykład poniżej

ID m1 m2 new_col
111 1  1  a
111 2  2  a
222 1  1  a
222 No 2  b
222 2  3  a
333 1  No c
333 2  1  a
333 3  2  a
333 4  3  a
0
C_psy 29 lipiec 2020, 03:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć formuły do obliczenia nowej kolumny:

Zakładając, że dane zaczynają się od A2, tutaj jest formuła dla E2:

=IF(IF(B2="No","b",IF(C2="No","c",COUNTIFS($A$2:$A$10,A2,$B$2:$B$10,C2)))=1,"a",IF(B2="No","b",IF(C2="No","c",COUNTIFS($A$2:$A$10,A2,$B$2:$B$10,C2))))

Zauważ, że formuła sprawdza tylko pierwsze 9 wierszy na podstawie próbek danych.

Należy również pamiętać, że 5th Line (222 2 3) ma nieznany wynik, ponieważ żaden z kryteriów.

Oto wyjście o wzorze:

Excel Table

1
Mike67 29 lipiec 2020, 01:54