Stworzyłem niestandardowy pasek boczny, który ubiegam się tylko o wybrane strony. Teraz chcesz, aby ten pasek boczny ukrył lub nie był widoczny dla użytkowników o wybranej roli. To jest moja niestandardowa funkcja paska boczna, której używam:

function my_custom_sidebar() {
register_sidebar(
  array (
    'name' => __( 'Sidebar', 'your-theme-domain' ),
    'id' => 'custom-side-bar',
    'description' => __( 'Custom Sidebar', 'your-theme-domain' ),
    'before_widget' => '<div class="widget-content">',
    'after_widget' => "</div>",
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
  )
);
}

add_action( 'widgets_init', 'my_custom_sidebar' );

Ktoś mi pomoże?

0
DrMTR 20 lipiec 2020, 23:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie widząc swojego kodu, jest to podstawa tylko zezwalania wyłącznie użytkownikom konkretnych możliwości do zrobienia czegoś ...

if ( current_user_can( 'customer' ) {
  // your code
}

Odniesienie:

https://developer.wordpress.org/reference/functions/current_user_can/

1
Aliqua 20 lipiec 2020, 23:19