Szyfrowam identyfikator użytkownika za pomocą crypto-js, aby wysłać go przez adres URL jak następujący dla użytkownika, aby zatwierdzić go na kliknięciu:

http: // LocalHost: 3000 / API / Klient / Aktywuj / U2FSDGVKX1DXZZLUF9TGBF31MC2V / QBVAN05POVLNM

To jest szyfrowany identyfikator użytkownika:

U2FSDGVKX1DXZZLUF9TGBF31MC2V / QBVAN05POVLNM.

Korzystanie z Crypto-JS {X0}}:

crypto.AES.encrypt(term.toString(), config.CRYPTO_PASSPHRASE_RES).toString(crypto.enc.Utf8)

Kiedy uruchomię API, powraca route not found, a kiedy usunąłem / z szyfrowanego identyfikatora użytkownika, działało.

Jak mogę zapobiec dodawaniu / do szyfrowanych identyfikatorów?

0
alim1990 18 lipiec 2020, 14:48

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Rozwiązaniem było użycie encodeURIComponent(), a następnie decodeURIComponent() jak poniżej:

encodeURIComponent(crypto.AES.encrypt(term.toString(), config.CRYPTO_PASSPHRASE_RES).toString());

Zastąp / w coś innego.

1
alim1990 20 lipiec 2020, 06:00