Próbuję zapakować działający webcomponent napisany przy użyciu lit-element/lit-html za pomocą tailwind Framework przy użyciu wtyczki postcss rollup packager.

W folderze docelowym dist/ Po rollup znalazłem prawidłowe skompilowane JS i HTML, ale nie CSS po PostCS. Próbuję wielu rzeczy bez sukcesu ...

dist/index.js 
dist/index.html
dit/webcomponents-loader.js

Kod jest również dostępny, jeśli chcesz przetestować: https://gitlab.univ-rouen.fr/sreycoyrehourcq/web-components.git

Mój postcss.config.js

module.exports = {
  plugins: [
    require("tailwindcss"),
    require("postcss-import"),
  ]
}

Spróbuj również bez ładowania potcss.config.

Mój rollup.config.js

import postcss from 'rollup-plugin-postcss'
import postcssImport from 'postcss-import';

import copy from 'rollup-plugin-copy';
import typescript from '@rollup/plugin-typescript';
import resolve from 'rollup-plugin-node-resolve';
import commonjs from 'rollup-plugin-commonjs';
import path from 'path'

const extensions = ['.js', '.jsx', '.ts', '.tsx', '.mjs'];
const outputDir = './dist/';

export default {
  input: './src/index.ts',
  output: {
    dir: outputDir,
    sourcemap: true,
    format: 'esm',
  },
  plugins: [
    resolve({ extensions }),
    commonjs(),
    typescript(),
    copy({
      targets: [
        { src: './src/index.html', dest: outputDir },
        { src: './node_modules/@webcomponents/webcomponentsjs/bundles/', dest: outputDir },
        {
          src: './node_modules/@webcomponents/webcomponentsjs/webcomponents-loader.js',
          dest: outputDir
        }
      ]
    }),
    postcss({
      plugins: [
        postcssImport()
      ],
      config: {
        path: "./postcss.config.js",
      },
      extract: path.resolve('dist/main.css'),
      module: false
    })
  ]
}

Spróbuję również użyć tego bloku:

postcss({
  config: false,
  plugins: [
    tailwind(),
    postcssImport()
  ],
  extract: true,
  module: false
}),

Mój main.css:

@import "tailwindcss/base";

@import "tailwindcss/components";

@import "tailwindcss/utilities";

Mój package.json:

  {
 "scripts": {
  "build": "rollup -c rollup.config.js",
  "start:build": "yarn run build && es-dev-server --root-dir dist --app-index index.html --compatibility none --open"
 },
 "devDependencies": {
  "@rollup/plugin-node-resolve": "^8.4.0",
  "@webcomponents/webcomponentsjs": "^2.4.4",
  "rollup-plugin-html": "^0.2.1",
  "rollup-plugin-postcss": "^3.1.3"
 },
 "dependencies": {
  "@rollup/plugin-typescript": "^5.0.2",
  "es-dev-server": "^1.57.1",
  "lit-element": "^2.3.1",
  "postcss-import": "^12.0.1",
  "postcss-nested": "^4.2.3",
  "postcss-preset-env": "^6.7.0",
  "rollup-plugin-commonjs": "^10.1.0",
  "rollup-plugin-copy": "^3.3.0",
  "rollup-plugin-node-resolve": "^5.2.0",
  "tailwindcss": "^1.6.0",
  "typescript": "^3.9.7"
 }
}
1
reyman64 31 lipiec 2020, 22:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Powinieneś importować main.css w ./src/index.ts i uruchom yarn build.

...
import "./checkable-elements";
import "./hover-target";

// import main.css
import "./main.css";
...

Wynik budowania znajduje się poniżej, generowany main.css

$ tree dist/ -L 1
dist/
├── bundles
├── index.html
├── index.js
├── index.js.map
├── main.css
└── webcomponents-loader.js
1
nabeen 3 sierpień 2020, 17:02