Używam Grupy RadioButton w UI5, a moim wymogiem jest wykonanie wybranego tekstu radiowego "Bold". Czy można to osiągnąć przez CSS lub Formater. Dzięki

....... kodu fragment ......

"": {
  "prefix": "",
  "body": [
    "RadioButtonGroup buttons=\"{oModelSummary>/QuestionSet}\" selectedIndex=\"{oModelSumnary>selectedIn}\" select=\"onSelectRb\" enabled=\"false\">",
    "<buttons>",
    "<RadioButton text=\"{oModelSummary>Name}, formatter:'MyformatterPath'\"/>",
    "</buttons>",
    "</RadioButtonGroup>"
  ],
  "description": ""
}
-1
Nikita Singh 23 lipiec 2020, 10:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dodaj słuchacz Wybierz zdarzenie do RadioButtonGroup i dodaj klasę CSS do wybranej sterowania:

onSelectRadioButtonGroupOption: function (oEvent) {
  var aRadioButtons = oEvent.getSource().getButtons();
  // Remove bold from all radiobuttons
  aRadioButtons.forEach(function (oButton) {
    oButton.removeStyleClass("your-bold-css-class");
  });
  // Add bold class to selected radiobutton
  var nSelectedIndex = oEvent.getParameter("selectedIndex");
  aRadioButtons[nSelectedIndex].addStyleClass("your-bold-css-class")
}
0
Lumpenstein 24 lipiec 2020, 06:42