Nazwa obiektu ma miejsce jak "sok jabłkowy", "sok pomarańczowy", więc jak mogę go używać w V-bo?

<div id="box" v-if="!loading">
 <table>
  <thead>
   <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Total Sales</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr v-for="name in Beverage" v-bind:key="name">
    <td>{{name.Txn Group}}</td> //error
    <td>{{name.TotalSales}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Nazywałem API i dostałem dane JSON, więc nie mogę zmienić nazwy obiektu. Dzięki.

0
Siang Kian Tan 17 lipiec 2020, 12:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz napisać to jak {{ name['Txn Group'] }} i będzie działać prawidłowo.

0
Tommy 17 lipiec 2020, 10:34