Cześć, próbuję wykonać niezależny próbny test T, ale nie masz pełnych danych, tylko statystyki podsumowujące. Czy jest pakiet R, w którym mogę użyć średniej, odchylenia standardowego i liczenia dla każdej próbki?

0
Sophia 23 lipiec 2020, 17:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Funkcja Ttesta z pakietu DESCTOOLS.

Również: Możesz to wdrożyć! Z artykułu Wikipedii na testy T, Sekcja na niezależnej próbce T Test, nierówna wielkość próbki

Przykładowe dane:

means <- c(2.5, 3.7)
stddev <- c(1.5, 1.8)
n <- c(25,35)

Oblicz statystyki podsumowujące:

df <- sum(n)-2
stddev_pooled <- sqrt(sum((n-1)*stddev^2)/df)
tstat <- (means[1]-means[2])/(stddev_pooled*sqrt(sum(1/n)))

Obecnie oblicz wartość P:

2*pt(abs(tstat),df=df,lower.tail=FALSE)

Jeśli chcesz, aby nierówne obudowy wariancji możesz zaimplementować formułę w następnej części strony Wikipedii (Test T Welch).

1
Ben Bolker 23 lipiec 2020, 14:47