Dostaję JSON i próbuję obniżać obciążenie do Salesforce jako CSV. Ale otrzymuję błędy, kiedy to robię.

Jakiś pomysł, jak uciec z postaciami?

Wejście:

[
  {
    
    "Name": ".054\" X 6' ,  Guide \\ Wire2",

   
  }
]

DW:

%dw 2.0
output application/csv escape="",quote=""
---
payload
0
Learner 23 lipiec 2020, 18:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zgodnie z tym Dokumentacja Salesforce API V2, myślę, że dataweave Konfiguracja pisarza potrzebna jest następująca:

output application/csv quote="\"",quoteValues=true,escape="\""
4
Jorge Garcia 23 lipiec 2020, 16:22