Zasadniczo, czego szukam, to ciąg regex, który dostaje wszystko przed albo .0 lub .0.0, gdy którykolwiek z nich jest końcem ciągu. Jeśli ciąg ma .0 w środku, ale kończy się czymś innym, powinno pozostać tak.

Android 7.0.0 powinien być tylko Android 7. Android 6.0 powinien być tylko Android 6 Android 6.0.1 powinien zostać

Używam dialektu REGEX w Google Bigquery. Najbliższy, jaki przyszedłem, to wzór regex. * [^ (. 0 | .0.0)]. Wyobrażam sobie, że symbol $ powinien być w wzorze, ale nie byłem w stanie dowiedzieć się, jak go używać.

Dzięki!

4
Jeremy 25 marzec 2021, 19:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć

(?:\.0)+$

Zobacz REGEX DEMO i Wykres regex:

enter image description here

Szczegóły :

  • (?:\.0)+ - zero lub więcej zdarzeń kropki i zero
  • $ - koniec ciągu.
1
Wiktor Stribiżew 25 marzec 2021, 17:16