Jest taka sytuacja, w której próbuję użyć Mlkit wewnątrz jedności. Naturalnie robię wtyczkę na Androida. Oto zależności gradle: zależności {implementacja "androidx.appCompat: ...

0
virtumonde 27 marzec 2021, 08:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ponieważ komunikat o błędzie sugeruje, te same rzeczy szwy znajdują się w dwóch oddzielnych zależnościach: raz w ": Uwolnienie detektora:" i raz w ": androidx.camera.camera-Camera2-1.1.0-alfa02:"

Prowadziłem w tym problemie i był w stanie go rozwiązać. Czasami dowiedzieć się więcej, aby dowiedzieć się więcej, które zależnie od usunięcia. Rozwiązaniem tego błędu jest usunięcie jednego z duplikowanych zależności, w moim przypadku uważam, że usunięcie folderu wtyczki Android niektórych SDK w folderze zasobów mojego projektu, ze względu na fakt, że ta sama zależy była już zawarta przez jakiś pakiet I Pobrane i importowane za pośrednictwem Menedżera pakietów Unity.

Dwa przypadki, o których mogę wymyślić, gdzie moja odpowiedź jest śmieci:

- Kolizja nie jest spowodowana kolizją między tymi samymi zaledościami, ale tylko między przestrzeniami nazw

- Nie możesz usunąć żadnych z obu zależności, ponieważ tylko pokrywają się, ale oba zawiera więcej rzeczy potrzebnych, co nie jest już zawarte w drugim

1
Daveloper 27 marzec 2021, 07:14