Mam link prowadzący do obrazu. Jak mogę go dostać lub pobrać go z python? To jest link obrazu: https://storage.labelbox.com/ckc5wddcn1f6x0766ewd1yuc1%2Fa58f8ca1-3265-ad38-6c3d-c71e8e6a88a6-image852.jpg?Expires=1597225683779&KeyName=labelbox-assets-key-1&Signature=PpAGopCySjZQz4r49sLPaa72CLs .

1
Thành Trung Phan 30 lipiec 2020, 05:09

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć modułu requests, aby pobrać obraz

import requests

res = requests.get("https://storage.labelbox.com/ckc5wddcn1f6x0766ewd1yuc1%2Fa58f8ca1-3265-ad38-6c3d-c71e8e6a88a6-image852.jpg?Expires=1597225683779&KeyName=labelbox-assets-key-1&Signature=PpAGopCySjZQz4r49sLPaa72CLs")

with open("a.jpg", "wb") as f:
    f.write(res.content)
1
bigbounty 30 lipiec 2020, 02:11