Tworzę responsywny pasek NAV z JS, CSS i HTML. Mam teraz problem, gdy ekran staje się rozmiarem X (rozmiar I zdefiniowany jako maksymalna szerokość) jest wyskakującym paskiem NAV. Chociaż pojawia się tylko ostatnia kotwica (Loja). Chcę, aby był wyświetlany flex i kierunek flex do kolumny. Jak pokazuje to wydruki:

https://imgur.com/axjzd8z.

https://imgur.com/8s0j6tc.

https://jsfiddle.net/tl2vp9k5/1/

 <header>
   <nav class="menu">  
    <div>
     <ul class="ulLogo">
     <li title="Logo Carla Ornelas">
     
      <a href="#"><img id="espiral" src="../Logo.png"></a>
      
     </li>
     </ul> 
    </div>
    <div>
    <ul class="ulSecções">
     <li> <a href="../Main page/index.html" title="Home">Home</a> </li>
     <li class="carla"> <a class="carlaOrnelas" href="#" title="Carla Ornelas">Carla Ornelas</a>
     <li><a href="#" title="Cursos">Cursos</a> </li>
     <li><a href="#" title="Conteudos Especiais">Conteúdos Especiais</a> </li>
      <li><a href="#" title="Conteudos Especiais">Recursos</a></li>
     <li> <a href="" title="Contatos">Contatos</a> </li>
     <li> <a href="" title="Acesse a nosa loja" class="loja">Loja <i class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></i> </a></li>
    </ul>
    </div>
    <div class="burger">
     <div class="line1"></div>
     <div class="line2"></div>
     <div class="line3"></div>
    </div>
   </nav>
 </header>


/*Universal Commands*/
*{
  padding:0;
  margin:0;
  text-decoration: none;
}


                       /*Nav bar*/
/*Background Menu*/

nav.menu {

  width:100%;
  height: 85px;
  background-color: rgb(24, 24, 24);
  box-shadow: 0px 1px 16px 3px;
}


/*Costumização do body */

body {
  background-color: rgb(255, 255, 255);
}
body .menu{
  position:fixed;
  z-index: 100;
}

/*Costumização logo */.ulLogo li {

  list-style: none;
}


.ulLogo li a img{

  width: 180px;
  float:left;
  padding: 19px 0px 0px 60px;

}
/*Transição Logo Opacity*/
.ulLogo li a img#espiral:hover {

  opacity: 0.7;
  transition: opacity 300ms linear 0s;
}
.ulLogo li a img#espiral:not(:hover) {

  opacity: 1;
  transition: opacity 399ms linear 0s;
}

/*Costumização sections */
nav .ulSecções {

  float: left;
  padding-left: 90px;
}

nav ul.ulSecções li{ 

  float: left;
  list-style: none;
  position: relative;
  line-height: 90px;
}

nav ul.ulSecções li a{

  
  display:block;
  font-family: "Ubuntu", "Palatino", sans-serif ;
  color:rgb(192, 163, 68);
  text-transform: uppercase;
  font-size: 14px;
  letter-spacing: 0.1em;
  opacity: 0.9;

  padding: 0px 18px;
}

nav ul.ulSecções li a i{

  font-size: 16px;

}
nav ul.ulSecções li a.loja{

  font-weight: 700;
  font-size: 14px;
  letter-spacing: 0.1em;
}

/* Transition das anchors */

nav ul.ulSecções li a:hover {

  color: rgb(255, 255, 255);
  opacity: 1;
  transition: color 150ms ease-in 0s,
        opacity 150ms ease-in 0s;

}

nav ul.ulSecções li a:not(:hover) {

  color: rgb(204, 174, 75);
  opacity: 0.9;
  transition: color 150ms ease-in 0s,
        opacity 150ms ease-in 0s;

}

/*Mobile screen adjustments*/

@media screen and (max-width: 1250px){
  nav ul.ulSecções li {

  position: absolute;
  right: 0px;
  height: 92vh;
  top: 14vh;
  background-color: rgb(24, 24, 24);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 100%;
  }
} ``` 
0
hugoCurto 4 sierpień 2020, 13:18

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wszystkie elementy {X0}} mają dokładnie dokładnie, więc są warstwowe na siebie. Jeśli usunąłem tło, możesz wyraźnie zobaczyć (patrz obraz na dole).

Musisz wybrać element <ul>, a nie elementy <li>

/* @media screen and (max-width: 1250px){
  nav ul.ulSecções li { */
@media screen and (max-width: 1250px) {
 nav ul.ulSecções {

enter image description here

1
Jannes Carpentier 4 sierpień 2020, 10:32