Rozumiem w projektach wiosennych, jeśli umieścimy "log4J2.xml" w zasobach, zostanie odebrany.

Mój nie jest projektem wiosennym, ale jak mogę skonfigurować "log4J2.xml" w kodzie Java?

0
karthick 3 sierpień 2020, 13:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Log4J szuka pliku o nazwie log4J2.xml (lub log4J2.yaml, log4j2.json lub log4J2.properties) na klasie. Jeśli używasz Maven, aby zbudować projekt, umieszczając plik w katalogu SRC / Główny / zasobów, osiągnie to. Jeśli chcesz, aby pochodzi z innej lokalizacji, możesz ustawić właściwość systemu LOG4J2.ConfigurationFile przed rozpoczęciem Log4J i pobiera plik z tej lokalizacji. Jeśli nie chcesz ustawić właściwości systemu, można również użyć jednej z metod inicjalizacji w klasie konfiguratora log4j.

0
rgoers 3 sierpień 2020, 16:29