Mam tabelę z pewnym kluczem podstawowym. I muszę reklamować jeszcze jedno pole, które powinno być nowym kluczem podstawowym. Spróbuję zrobić następny:

ALTER TABLE some_table
    ALTER COLUMN user_count DROP PRIMARY KEY,
    ADD COLUMN id serial PRIMARY KEY;

Ale dostaję następny błąd:

Error: pq: syntax error at or near "PRIMARY"
0
Ted 4 sierpień 2020, 12:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Najpierw usuń klucz podstawowy

ALTER TABLE some_table DROP CONSTRAINT user_count

Następnie dodaj nowy

ALTER TABLE some_table ADD COLUMN id serial PRIMARY KEY
1
gbalduzzi 4 sierpień 2020, 09:41