Muszę zaimportować stary DB na nowy serwer Postgre.

Czy istnieje sposób na migrację starej bazy danych na nowy serwer bez użycia pg_dump?

Nie mam pliku SQL lub starego pliku kopii zapasowej serwera, ani użytkownik i hasło, tylko fizyczne pliki w folderze "Data", czy istnieje jakiś sposób, aby to zrobić?

Serwer docelowy znajduje się w tej samej wersji starego serwera.

Dzięki.

0
Linces Marques 1 sierpień 2020, 23:28

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jak również test, spróbuj:

pg_ctl start -D $DATA

Gdzie pg_ctl pochodzi z wersji docelowej i $DATA jest katalogiem / dane. Nie powiedziałeś, jak przyszedłeś mieć tylko katalog A / Data. Jeśli pochodzi z nieczysty zamykania lub uszkodzonego napędu, możliwość, że serwer nie uruchomi się.

AKTUALIZACJA

Aby przejść dookoła auth awaria Znajdź pg_hba.conf i utwórz lub modyfikuj połączenie local, aby użyć metody trust. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PG_HBA i Trust. Wtedy powinieneś być w stanie połączyć się jak:

psql -d some_db -U postgres

Raz w Tobie można użyć ALTER ROLE, aby zmienić hasło:

ALTER ROLE <role_name> WITH PASSWORD 'new_password';

1
Adrian Klaver 3 sierpień 2020, 00:07