Mam podążanie za ciągami, gdzie muszę znać pozycję danych według określonych znaków.

ISAIAH KINNEY 06/2021 1 11111

Darius KNOX 10/2020 1 11-334-555

Leo Wiley 07/2020 1 22-333

Kamienne ściany 11/2020 2 112333

John Stone 12/2021 x xx-xx-xxx

Muszę wiedzieć, na jakich pozycjach są liczbą oznaczoną jako pogrubioną, kiedy nie mam numerów zamiast im, mam x znaki.

Próbowałem z tym "(d + (d + | - *) d +) (| $)", ale z tym mam białe znaki przed pogrubioną liczbą.

-1
user9681594 26 lipiec 2020, 23:31

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Posługiwać się

(?<!\S)(?:x+(?:-x+)*|\d+(?:-\d+)*)$

Zobacz Dowód

WYJAŚNIENIE

NODE           EXPLANATION
--------------------------------------------------------------------------------
 (?<!           look behind to see if there is not:
--------------------------------------------------------------------------------
  \S            non-whitespace (all but \n, \r, \t, \f,
               and " ")
--------------------------------------------------------------------------------
 )            end of look-behind
--------------------------------------------------------------------------------
 (?:           group, but do not capture:
--------------------------------------------------------------------------------
  x+            'x' (1 or more times (matching the most
               amount possible))
--------------------------------------------------------------------------------
  (?:           group, but do not capture (0 or more
               times (matching the most amount
               possible)):
--------------------------------------------------------------------------------
   -            '-'
--------------------------------------------------------------------------------
   x+            'x' (1 or more times (matching the
                most amount possible))
--------------------------------------------------------------------------------
  )*            end of grouping
--------------------------------------------------------------------------------
  |            OR
--------------------------------------------------------------------------------
  \d+           digits (0-9) (1 or more times (matching
               the most amount possible))
--------------------------------------------------------------------------------
  (?:           group, but do not capture (0 or more
               times (matching the most amount
               possible)):
--------------------------------------------------------------------------------
   -            '-'
--------------------------------------------------------------------------------
   \d+           digits (0-9) (1 or more times
                (matching the most amount possible))
--------------------------------------------------------------------------------
  )*            end of grouping
--------------------------------------------------------------------------------
 )            end of grouping
--------------------------------------------------------------------------------
 $            before an optional \n, and the end of the
              string

Kod wygenerowany przez REGEX101 wydaje się przynieść oczekiwane szczegóły:

using System;
using System.Text.RegularExpressions;
 
public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string pattern = @"(?<!\S)(?:x+(?:-x+)*|\d+(?:-\d+)*)$";
    string input = @"Isaiah Kinney 06/2021 111111
Darius Knox 10/2020 111-334-555
Leo Wiley 07/2020 122-333
Stone Walls 11/2020 2112333
John Stone 12/2021 xxx-xx-xxx";
    RegexOptions options = RegexOptions.Multiline;
 
    foreach (Match m in Regex.Matches(input, pattern, options))
    {
      Console.WriteLine("'{0}' found at index {1}.", m.Value, m.Index);
    }
  }
}

Wynik:

'111111' found at index 22.
'111-334-555' found at index 49.
'122-333' found at index 79.
'2112333' found at index 107.
'xxx-xx-xxx' found at index 134.
4
Ryszard Czech 26 lipiec 2020, 21:07