Mam kodekcyjny, który współdziała z wiązaniami. W nim mam to:

let a1: *const i8 = get_data();
let size1 = get_size_of_data();

let a2 = ::std::slice::from_raw_parts(a2, size1);

Muszę pisać dane, do których punkty a1. Lub a2 jako kawałek. Wielkość lub długość danych jest znana.

Próbowałem:

  let mut f1 = File::create("my_file.dat").unwrap();
  // ??? f1.write_all(a2).expect("unable to write binary data to file");
  // ??? f1.write_all(a2.as_bytes).expect("unable to write binary data to file");

I nic się nie skompilowało.

Jak to zrobić?

2
mixtouku 1 sierpień 2020, 18:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz przekazać &[u8] do write_all, ale masz &[i8]. Więc, jedyna zmiana potrzebna jest rzucenie *const i8 do *const u8 w slice::from_raw_parts

let a1: *const i8 = std::ptr::null(); // replace with `get_data()`
let size1 = 42; // replace `get_size_of_data()`

let a2: &[u8] = unsafe { std::slice::from_raw_parts(a1 as *const u8, size1) };

use std::io::Write;
let mut f1 = std::fs::File::create("my_file.dat").unwrap();
f1.write_all(a2).expect("write must succeed");
0
nullptr 1 sierpień 2020, 16:05