Mam scenariusz, w którym czytam z mojego stole ula i tworząc iskrowy dataframe. Chcę wygenerować ciąg XML z wyjścia Dataframe i zapisz go w nowej Dataframe (jako ciąg XML), zamiast pisać do pliku w HDFS, aby utworzyć XML. Powiedz mi, czy można to zrobić za pomocą DABRICKS SPARK-XML.

0
Ashma 4 sierpień 2020, 14:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie możesz tego zrobić za pomocą Spark-XML Lib, ale możesz ponownie wykorzystać część zapisu, aby utworzyć własne rozwiązanie dla XMLRDD: https://github.com/databricks/spark-xml/blob/master/src/ Główna / Scala / Com / Data-Databricks / Spark / XML / UTIL / XMLFILE.SCALA

Możesz znaleźć w Line 80 dokładnie to.

1
fej 4 sierpień 2020, 15:40