Nie wiem, jak wyjaśnić to prawidłowo, ale spróbuję.

Moje zastosowanie: Kąt (7), jQuery-Ui, Fullcalendar (V3)

this.intervalExTrips = setInterval(this.updateExTrips.bind(this), 10000);

UpdateExtrips () - Async Request do serwera (funkcja) do uzyskania zewnętrznych zdarzeń dla kalendarza. Żądanie użycia return new Promise

Przed żądaniem zainicjowałem komponent, dodając go

  $(el).draggable({
         zIndex: 2,
         scroll: false,
         appendTo: 'body',
         ....
  })

Po wykonaniu UpdateExtrips leci się z przeciągania. Innymi słowy, możliwe jest przesuwanie elementu przed wywołaniem funkcji, ale nie po wykonaniu go.

Dzięki

0
Olga Ibragimova 23 lipiec 2020, 17:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Pomóż mi zmienić

import {ChangeDetectorRef, Component, OnDestroy, OnInit} from '@angular/core';

constructor(private cd : ChangeDetectorRef)

Niezbędne połączenie po aktualizacji danych

this.http.get<Trip[]>('/trip/')
   .subscribe(
   ...
   this.cd.detectChanges(); 
   ...
   //redraw and add $(el).draggable({
   );
0
Olga Ibragimova 24 lipiec 2020, 10:26