Staram się zainstalować Golang (Go1.13.9.Llinux-AMD64) w pojemniku Docker-in-Docker (docker:dind) Ręcznie (Kopiuj {x2}} Binaries do kontenera).

Go został skopiowany do /go/bin,

/ # export GOROOT=/go
/ # export PATH=$GOROOT/bin:$PATH
/ # 
/ # uname -a
Linux 41868f6e7ae3 4.19.76-linuxkit #1 SMP Tue May 26 11:42:35 UTC 2020 x86_64 Linux
/ #
/ # echo $GOROOT
/go
/ #
/ # echo $PATH
/go/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Próbuję sprawdzić wersję i uzyskać błąd:

/ # go version
/bin/sh: go: not found

Próbuję dodać env do /etc/profile 👉🏻 ten sam błąd.

0
kozmo 24 lipiec 2020, 10:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie wspominałeś o obrazie podstawowym, ale lepiej używać na obrazie podstawy albo dla go lub docker-dind, polecam dind, która jest podstawą na alpejskim, a następnie zainstalować {{{ X3}}.

FROM docker:dind
RUN apk add --no-cache go
RUN go version

Wynik

Step 3/3 : RUN go version
 ---> Running in 123401c3ebad
go version go1.12.12 linux/amd64
2
Adiii 24 lipiec 2020, 07:43