Jest to prawdopodobnie błąd na mojej stronie, ale zauważyłem, że w moim sklepie Redux, dla każdego podmiotu, wydaje się, że jest obiektem zewnętrznym o nazwie x, co z kolei ma dziecko o tej samej nazwie, która zawiera dane.

Lepiej jest wyjaśnić przykładem:

reduktor użytkownika

const initialState = {
 user: {},
}

const usersReducer = (state = initialState, action) => {
 switch (action.type) {
  case LOGIN_USER:
   return {
    ...state,
    user: action.payload,
    loggedIn: true,
   }
  case REGISTER_USER:
   return {
    ...state,
    user: action.payload,
    registered: true,
   }
  default:
   return state
 }
}

Obiekt użytkownika w stanie Użytkownik w Redux

Jak widać, user ma zagnieżdżone user. Może unikać tego wzoru w reduktorie?

0
asus 27 lipiec 2020, 19:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz zmienić swój skrypt

case LOGIN_USER:
 return {
  ...state,
  ...action.payload,
  loggedIn: true,
 }

Itp. To powinno ci pomóc

2
Eugene Fedotov 27 lipiec 2020, 16:46