Otrzymuję błąd podczas wprowadzania kodu

delete from littering_event_alarm where Event < date_sub(now(), interval 30 DAY);

Jest to pełny kod błędu: 1292. Skrócona nieprawidłowa wartość datetime: '21 / 07/2020 16:05:35 '

Każda pomoc jest mile widziana

-2
jlfish1997 28 lipiec 2020, 18:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Komunikat o błędzie wskazuje, że event ma tytanu łańcucha, a nie z date - LIKATYPE (datetime, timestamp).

Korzystanie z niewłaściwego DataType jest źródłem wielu złych (np.

W międzyczasie: Jeśli event konsekwentnie używa formatu dd/mm/yyyy hh:mi:ss, a następnie możesz użyć str_to_date(), aby włączyć go do datetime:

delete from littering_event_alarm  
where str_to_date(event, '%d/%m/%Y %h:%i:%s') > now() - interval 30 day
1
GMB 28 lipiec 2020, 15:43