Połączyłem moją Azure Logic Apps, aby uzyskać wyzwolony połączony z pocztą internetową Microsoft Exchange.

Kiedy pojawia się e-mail,

1 krok: - Muszę wyodrębnić adres od adresu, do adresu, tematu, drugi krok: - Muszę utworzyć nowy e-mail za pomocą wyodrębnionych danych z otrzymanego e-maila. 3. Krok: - Wyślij nowo utworzony e-mail do odbiornika.

0
sabariprabu 3 sierpień 2020, 11:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zgodnie z moim zrozumieniem, możesz użyć wyzwalacza When a new email arrives (V3), a ja nie sądzę, aby wyodrębnić otrzymane informacje e-mail, ponieważ wyzwalacz automatycznie przeanalizuje otrzymane informacje e-mail, wystarczy utworzyć {{{ X1}} Operacja w następnym kroku.

W akcji Send an email (V2) można użyć odebranych informacji e-mail analizowanych przez wyzwalacz, a wiadomość e-mail zostanie wysłana automatycznie.

Projekt aplikacji Logic jest następujący:

enter image description here

Poniżej znajduje się odebrana informacja pocztowa analizowana przez wyzwalacz:

enter image description here

Może możesz odnosić się do tego oficjalnego Dokument.

1
Frank Gong 3 sierpień 2020, 09:49