Rozwijając ramy, mam projekt z celem framework i celem single view application.

Używam aplikacji Single View, aby przetestować ramy.

Stworzyłem pliki 2 Localizable.strings, jeden w każdym celu.

Po uruchomieniu aplikacji Single View, ładuje ramy, kod w klasach z ramy, które Invooked NSLocalizedString otrzymuje wartości z pliku lokalizacji drugiego celu, pojedynczej aplikacji App ....

Jak pozwolę lokalizacji w ramach?

0
aviran 2 sierpień 2020, 16:32

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz określić wiązkę dla swojego {x0}} jak widać w tej dokumentacji: https://developer.apple.com/documentation/Foundation/1418095-nslocalizedString.

Jeśli określasz pakiet, upewnij się, że masz te same lokalizowane pliki w aplikacji Single View, jak masz w ramach, w przeciwnym razie nie będzie uważany za uniknięcie dziwnych zachowań wielojęzycznych w aplikacji. Wyjaśniono to w tym wątku:

Edgar Tamio Hirama 2 sierpień 2020, 15:15