Czy istnieje jakaś opcja, aby usunąć podfoldery i pliki z prefiksem i limitem, ponieważ uzyskanie błędu z powodu ograniczonych zasobów / pamięci podczas usuwania za pomocą prostego prefiksu.

const removeFolderFromBucket = folderPath => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
   return storage.bucket(bucketName).deleteFiles({ prefix: folderPath, force: true }, function(error) {
    if (error) {
     console.error(`Failed to remove folder: ${folderPath}. Error :${error}`);
     // reject(error);
    }
    resolve({ status: "ok", code: 200 });
   });
  }).catch(error => {
   console.error(`Failed to remove folder: ${folderPath} in promise catch. Error: `, error);
   // throw error;
  });
 };

Mogę więc skorzystać z funkcji w rekurencji z ograniczeniem czeka / obietnicy i brak problemów z powodu liczby podfolderów i plików posiadających na ścieżce folderów (prefiks).

Z góry dziękuję.

0
Subhash Kumar 4 sierpień 2020, 12:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Mam rozwiązanie, ale nie wiem - czy to dobre i lepsze podejście? Proszę zobaczyć i sugerować.

while (true) {
 const [files] = await storage
  .bucket(bucketName)
  .getFiles({ prefix: path, maxResults: 50 });
 const fileCount = files.length;
 for (const file of files) {
  await file.delete();
 }
 if (fileCount < 50) {
  break;
 }
}
1
Subhash Kumar 4 sierpień 2020, 12:22