Chciałem połączyć moje CSS i Bootstrap z MVC, ale nie mogę prawidłowo stylować moich linków. O ile wiem, muszę użyć @ html.ActionLink, aby przekierować moją stronę. Czy jest jakiś sposób na styl?

Wszystko działa podczas korzystania z czystego CSS:

<div class="mx-auto order-0">
    <a class="navbar-brand mx-auto" href="#">LIBRARY</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
  </div>

To jest mój mvc:

<div class="mx-auto order-0">
      <a class="navbar-brand mx-auto" href="/Index">
        @Html.ActionLink("Library", "Index", "MyTemplate", null, new { @class = "mx-auto order-0" })
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
    </div>

Testowałem to również na MVC, ale nadal nie styl:

@Html.ActionLink("Library", "Index", "MyTemplate", null, new { @class = "mx-auto order-0" })

Mój plik index.cshtml wygląda tak:

@{
  ViewBag.Title = "Index";
  Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
}

<h2>Index</h2>

Mój kontroler wygląda tak:

  public class MyTemplateController : Controller
  {
    // GET: MyTemplate
    public ActionResult Index()
    {
      return View("Index");
    }

    public ActionResult About()
    {
      return View("About");
    }

    public ActionResult Contact()
    {
      return View("Contact");
    }
  }
}

Plik HTML:

  <!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <title>@ViewBag.title</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Content/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Content/style.css">
  <link href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.11.2/css/all.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="Scripts/bootstrap.js"></script>
  @RenderSection("head", false)

</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark" style="background-color: #333;text-align: center;">
    <div class="navbar-collapse collapse w-100 order-1 order-md-0 dual-collapse2">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            Books
          </a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <a class="dropdown-item" href="#">New books</a>
            <a class="dropdown-item" href="#">Recommended books</a>
            <a class="dropdown-item" href="#">Available books</a>

          </div>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            Categories
          </a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <a class="dropdown-item" href="#">Genres</a>
            <a class="dropdown-item" href="#">Formats</a>
          </div>
        </li>
        <li class="nav-item">
          @Html.ActionLink("About", "About", "MyTemplate")
          
          <a class="nav-link" href="/About">About</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          @Html.ActionLink("Contact", "Contact", "MyTemplate")
          <a class="nav-link" href="/Contact">Contact</a>
        </li>
      </ul>
    </div>

    @Html.ActionLink("Index", "Index", "MyTemplate")
    @Html.ActionLink("Index", "Index", "MyTemplate", null, new { @class = "mx-auto order-0" })

    <div class="mx-auto order-0">
      <a class="navbar-brand mx-auto" href="/Index">
        @Html.ActionLink("Index", "Index", "MyTemplate", null, new { @class = "mx-auto order-0" })
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
    </div>
    <div class="navbar-collapse collapse w-100 order-3 dual-collapse2">

      <ul class="navbar-nav ml-auto">

        <form class="form-inline d-none d-lg-block justify-content-center md-form form-sm mt-0" style="padding: 5px">
          <i class="fas fa-search" aria-hidden="true"></i>
          <input class="form-control form-control-sm ml-3 w-75" type="text" placeholder="Search"
              aria-label="Search">
        </form>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Sign Up <i class="fa fa-user-plus" aria-hidden="true"></i></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Log In <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>

  <main>
    @RenderBody()
  </main>


  <footer>
    <div class="row text-center">
      <div class="col-md-4 col-sm-12 social">
        <a href="https://github.com/V1co?tab=repositories" target="_blank"><i class="fab fa-github"></i></a>
        <a href="https://www.linkedin.com/in/r-pawlowski/" target="_blank"><i class="fab fa-linkedin"></i></a>
        <a href="mailto:rafal.pawlowski1993@gmail.com" target="_blank"><i class="fas fa-envelope-square"></i></a>
        <a href="https://www.facebook.com/v1coprivate" target="_blank"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
      </div>

      <div class="d-none d-md-inline col-md-4">
        <p class="me"></p>
      </div>
      <div class="d-none d-md-inline col-md-4">
        <p class="me">Rafal Pawlowski &#169;2020</p>
      </div>
    </div>
  </footer>

</body>
</html>

Niestety stylizacja nie ma zastosowania. Wiem, że mogę zrobić @style i styl w ten sposób, ale chciałem, aby cały styl był zastosowany w stylu.css nie mocno go w każdej klasie, ponieważ będzie wyglądać źle w moim kodzie. Proszę pomóż

-2
Rafał Pawłowski 20 lipiec 2020, 14:46

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz tego HTML:

<div class="mx-auto order-0">
    <a class="navbar-brand mx-auto" href="#">LIBRARY</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
  </div>

Wtedy twój MVC powinien wyglądać tak:

<div class="mx-auto order-0">
      @Html.ActionLink("Library", "Index", "MyTemplate", null, new { @class = "mx-auto order-0" })
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
    </div>

Owijasz swój Html.ActionLink (co oznacza jako znacznik kotwicy) w innym znaczniku. I nie możesz mieć linku dołącza.

Alternatywnie, możesz to zrobić (zauważ, że href tagiem jest brzytwy pomoc URL):

<div class="mx-auto order-0">
    <a class="navbar-brand mx-auto" href="@Url.Action("Index", "MyTemplate")">LIBRARY</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".dual-collapse2">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
  </div>
2
zgood 20 lipiec 2020, 12:27