Chciałbym Plotchar lub Barcolor tylko wtedy, gdy linia sygnalizacyjna CORSS linii środkowej w wskaźniku TSI. Próbowałem z crossover, ale bez szczęścia

0
monkeyUser 24 lipiec 2020, 17:18

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wskaźnik TSI z wbudowanej biblioteki. Dodano funkcję barcolor za pomocą warunkowego. Używana funkcja cross, więc podkreśla krzyż w dowolnym kierunku. Jeśli chcesz określić - użyj crossunder lub crossover

//@version=4
study("True Strength Indicator", shorttitle="TSI", format=format.price, precision=4, resolution="")
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ema(tsi_value, signal)


tsi_cross = crossover(tsi_value, 0)
barcolor(timeframe.period == '240' and tsi_cross ? color.yellow : na)

plot(tsi_value, color=#3BB3E4)
plot(tsi_signal, color=#FF006E)
hline(0, title="Zero")
1
e2e4 24 lipiec 2020, 15:05