Muszę użyć hibernacji wraz z widokiem na wiosnę. Czy zaleca się używanie Menedżera transakcji JTA w tym stosie?

Jeśli zalecana jest JTA, jak uzyskać dostęp do bieżącej sesji programowo w regulator lub warstwie serwisowej? z przykładem będzie bardziej pomocny.

1
Krishna 29 lipiec 2020, 03:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jako dokumentacja sprężynowa mówi:

Zazwyczaj potrzebujesz możliwości jta serwera aplikacji tylko wtedy, gdy aplikacja musi obsługiwać transakcje na wielu zasobach , co nie jest wymogiem dla wielu zastosowań.

Oraz według źródła rozruchu Dokumentacja:

Spring Boot obsługuje rozproszone transakcje JTA na wielu zasobach XA za pomocą atomikos lub Bitronix Embedded Manager transakcji. Transakcje JTA są również obsługiwane podczas wdrażania odpowiedniego serwera aplikacji Java EE.

Gdy wykryto środowisko JTA, sprężyna JtaTransactionManager jest używana do zarządzania transakcjami. Automatycznie skonfigurowane JMS, DataSource i Beans JPA są aktualizowane, aby wspierać transakcje XA. Możesz użyć standardowych idiomów sprężynowych, takich jak @Transactional, aby wziąć udział w rozproszonej transakcji.

Jeśli chodzi o swoje drugie pytanie, możesz spojrzeć na to odpowiedź.

1
SternK 30 lipiec 2020, 12:54