Próbowałem zrobić proste zanikanie animacji na tekst, ale kiedy próbuję to zrobić w ten sposób, to nie działa. Nie ma gładkiego wzrostu i zmniejszenia krycia, po prostu skacze do pełnej i żadnej krycia.

struct Test: View {
  @State var showing = false
  
  var body: some View {
    VStack {
      Button("Toggle") {
        self.showing.toggle()
      }
      
      if showing {
        Text("Hello")
          .transition(.opacity)
          .animation(.easeInOut)
      }
    }
  }
}

Czy ktoś wie, dlaczego to nie działa zgodnie z przeznaczeniem? Spodziewałem się tego, że będziemy płynne zanikanie w przejściu, gdy tekst został wstawiony i usunięty z hierarchii widoku.

1
rayaantaneja 31 lipiec 2020, 10:44

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie ma nikogo, kto ma animować, gdy showing jest false. Zamiast tego użyj następujących:

VStack {
  if showing {
    Text("Hello")
      .transition(.opacity)
  }
}.animation(.easeInOut)  // << here !!
1
Asperi 31 lipiec 2020, 07:47