• Mój projekt NUXT używa serverMiddleware zdefiniowany w nuxt.config.js jako ServerMiddlewe: ['~/api']
 • Wszystkie pliki w moim katalogu API używają instrukcji importu i eksportu i pracuj idealnie po uruchomieniu npm run dev
 • Mam również katalog bazy danych, który zawiera kilka plików z siewnikami bazy danych z każdym posiadającym import i export
 • Kiedy uruchomię go z package.json za pomocą "seed:dev": "cross-env NODE_ENV=development node ./api/db/seeders",

Otrzymuję następujący błąd

(node:12212) Warning: To load an ES module, set "type": "module" in the package.json or use the .mjs extension.
/Users/zup/Desktop/code/ACTIVE/ch_v3_final/api/db/seeders/index.js:1
import feeds from './feeds-data'
^^^^^^

SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
  at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
  at internal/main/run_main_module.js:17:47
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! ch@1.0.0 seed:dev: `cross-env NODE_ENV=development node ./api/db/seeders`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR! 
npm ERR! Failed at the ch@1.0.0 seed:dev script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   /Users/zup/.npm/_logs/2021-03-21T16_38_58_766Z-debug.log

Jak uruchomić siewniki bazy danych, które korzystają z importowych instrukcji eksportowych, w jaki NUXT uruchamia moje inne pliki?

2
PirateApp 21 marzec 2021, 20:02

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jaka jest twoja wersja node.js?

W zależności od tego masz tutaj kilka opcji: https://stackoverflow.com/a/45854500/8816585

Najprostszym jest nadal mieć "type": "module" w swoim package.json, ponieważ błąd ci powie!

Najnowsze LTS to: 14.16.0 i może nie być obsługiwany przez wszystkie platformy, więc uważaj.

PS: W V15 jest trochę prosty, jeśli nie mylę się, ale ta wersja jest nadal eksperymentalna.

TLDR: Nic w żaden sposób nie związany z Nuxt. ^^.

1
kissu 23 marzec 2021, 17:42