Przez "wewnętrzny" mam na myśli coś takiego jak internal/process/esm_loader.

Próbowałem process, require('module'), ale nie można znaleźć wyjścia.

0
vilicvane 23 lipiec 2020, 15:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak, możesz rozpocząć węzeł za pomocą opcji --expose-internals. Nie ma udokumentowanych interfejsu API, więc korzystanie z modułów wewnętrznych może nadal pracować z jednego zwolnienia nodejs do drugiego.

1
bmacnaughton 23 lipiec 2020, 12:52