Mam paginację i zmienia styl elementu na kliknięcie, zmieniając nazwę klasy do "Aktywny". Czy istnieje jakikolwiek sposób, aby domyślnie "aktywny" przy pierwszym łączu, gdy obciążenia strony, aż klikniesz na inną stronę? Oto, co mam teraz:

function Pagination({postsPerPage, totalPosts, paginate}) {
  const pageNumbers = [];
  const [active, setActive] = useState('');

  for (let i = 1; i <= Math.ceil(totalPosts / postsPerPage); i++) {
    pageNumbers.push(i);
  }

  return(
    <div className='pagination'>
      {pageNumbers.map(number => (
        <a
          className={active === number ? 'active' : ''}
          key={number}
          onClick={() => {
            paginate(number);
            setActive(number);
          }}
          href="#">{number}
        </a>
      ))}
    </div>
  );
}
0
s_kov 29 lipiec 2020, 19:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Po prostu ustaw stan początkowy do 1:

const [active, setActive] = useState(1);
2
dave 29 lipiec 2020, 16:27