Pracuję nad projektem Covid w notebookach Jupsytera i nie zdają się uzyskać mapy Choropletu do aktualizacji według daty. Używam pilly.Express i nie masz zbyt wiele doświadczeń. Zbadam wiele podobnych problemów, ale nic dla mnie nic nie zadziałało i widziałem wiele podobnych przykładów, z wyjątkiem tego, że kończą pracę. Bujał mnie przez ostatnie kilka godzin. Każda rada byłaby bardzo doceniana!

Kolumna "Case" jest kumulatywna.

Działka i kod poniżej:

Code & Plot image

-1
Zachary Wyman 31 lipiec 2020, 01:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W takim przypadku należy określić "lokalizacje" z skróconą nazwą stanu.

import plotly.express as px

# ex: state=['CA','TX','NY','NY','CA']
fig = px.choropleth(df,
         locations=state,
         color='cases',
         hover_name='state',
         locationmode='USA-states',
         animation_frame='date')

fig.update_layout(
title_text = 'State Rankings',
title_x=0.5,
geo_scope='usa',
geo=dict(showframe=False,
    showcoastlines = False))

fig.show()
1
r-beginners 31 lipiec 2020, 03:07