Dobra, więc jestem dość nowa w Kivy Library of Pythona, ponieważ generalnie używam tych danych. Próbowałem więc stworzyć bardzo podstawową aplikację Kalkulatora. Chciałem go przekonwertować w okna Onefile EXE. Podążyłem za dokumentacją i najpierw przekształcono w plik specyfikacji z pyinstaller. Potem dodałem niezbędne biblioteki. Potem ponownie użyłem Pyinstaller, aby przekształcić go w Exe. Wyraźnie używałem zarówno --onefile, jak i -w, ale nie przekonwertowali się w OneFile, ale folder DIL z wieloma plikami. Mam nadzieję, że dałem wszystkie niezbędne informacje, aby mi pomóc. Każda pomoc zostanie doceniona.

-1
Divyessh 22 lipiec 2020, 10:38

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spójrz na Dokumentacja. Zwróć uwagę na część, która mówi:

Tylko następujące opcje wiersza polecenia mają wpływ podczas budowy z pliku specyfikacji:

--upx-dir =

--distpath =.

--workpath =.

--nocnFirm.

--ascii.

--czysty

Należy pamiętać, że --onefile nie jest na tej liście. Jeśli chcesz utworzyć onefile, powinieneś użyć tej opcji podczas tworzenia pliku spec.

0
John Anderson 22 lipiec 2020, 13:51