Biorąc pod uwagę ciąg, # [pigułki (hello.0.lastame)]

Jak uzyskać hello.0.LastName?

Oto wzór regex: const dataPillRegex = /#\[hello\((.*?)\)\]/g;

-3
hellofanengineer 30 lipiec 2020, 02:56

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oto rozwiązanie, output jest tablicą z różnymi różnymi informacjami, ale jedynym elementem, którego potrzebujesz output[1]. Niemniej jednak wciąż polecam rejestrowanie całego output do konsoli, dzięki czemu można zobaczyć, co tam jest.

const input = "#[pill(hello.0.LastName)]";
output = input.match(/#\[pill\((.+)\)\]/);
console.log(output[1]);

Wynik:

hello.0.LastName

Możesz również dodać g do końca ciągu REGEX, jeśli nie chcesz nadmiaru danych:

const input = "#[pill(hello.0.LastName)]";
output = input.match(/#\[pill\((.+)\)\]/g);
console.log(output[0]);

Wynik:

hello.0.LastName
1
Robert Clarke 30 lipiec 2020, 00:13