Mam klasę, która wygląda tak

class ObjectManager: ObservableObject {

   @Published var current = Parser(path: "path")[0]

}

Jednak kiedy nazywam tym obiektywem, chcę być w stanie zmienić ścieżkę, aby w końcu przechodzi do innego widoku bez konieczności przepisania wszystkich tego kodu, który konfiguruje widok.

Próbowałem użyć

class ObjectManager: ObservableObject (path: String) { 

//code

}

Ale to nie działa.

Potem próbowałem użyć

@State private var state : String

Ale potem dostałem ten błąd "Nie można użyć instancji" Ścieżka "w ramach Initiiszera nieruchomości; Inicjalizatory nieruchomości działają przed "jaźń".

Każda pomoc byłaby doceniona, dziękuję.

1
Jordan D 31 lipiec 2020, 00:58

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz dodać wyraźny konstruktor z domyślną ścieżką

class ObjectManager: ObservableObject {

   @Published var current: TYPE_OF_CURRENT_HERE   

   init(path: String = "path") {
    self.current = Parser(path: path)[0]
   }
}
1
Asperi 31 lipiec 2020, 03:24