Jeśli obiekt zawiera { name: 'abc', surname: 'xyz', Age: '', Description : '' }

Oto mój kod

const abc = Object.values(data).some(z => (z === '' || z === null));
console.log(abc)  //returns true

Oczekiwany wynik:

Age,Description

Kod powinien zwrócić przycisk Age, który zawiera pusty lub "" ciąg

0
anusha anu 20 lipiec 2020, 13:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Object.values Zwraca listę wartości. Jeśli musisz pracować z kluczem, użyj Object.keys

.some Zwraca Boolean W zależności od przekazanego funkcji zwraca TRUE dla dowolnej wartości tablicy. Aby znaleźć wartość tablicy, użyj .find (lub {x2}} dla wielu)

let data = {
  name: 'abc',
  surname: 'xyz',
  Age: ''
}
const abc = Object.keys(data).find(k => (data[k] === '' || data[k] === null));
console.log(abc);
2
Ayush Gupta 20 lipiec 2020, 10:57