Mam następujące czynności w moim skrypcie Groovy:

if (git log -1 --pretty=format:'%an' == 'xyz')

Tutaj wszystko, co próbuję osiągnąć, jest to, że muszę mieć wartość

git log -1 --pretty=format:'%an'

Równoznacznie z niektórych sznurka, powiedzmy tutaj XYZ, mogę łatwo zrobić to w skorupce jak poniżej

if [ `git log -1 --pretty=format:'%an'` == "xyz" ]

Ale nie mogę tego zrozumieć w moim Groovy, jeśli

-1
Ashley 24 lipiec 2020, 06:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli go używasz w Jenkinsfile

def log = sh(returnStdout: true, script: "git log -1 --pretty=format:'%an'").trim()
if (log == 'xyz') {
  ...
}

Jeśli używasz go w czystym Groovy (poniżej rozwiązania działa również w JenkinFile)

def log = "git log -1 --pretty=format:'%an'".execute().text
if (log == 'xyz') {
  ...
}

1
yong 24 lipiec 2020, 04:22